Disclaimer Welikeleads.com

Welikeleads.com spant zich in om de inhoud van de (lead)site(s) zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op Welikeleads.com en onze leadsites aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Welikeleads.com.

Heeft u informatie op onze (lead)site(s) gezien waarvan de juistheid niet klopt? Dan stellen wij het bijzonder op prijs om daarover contact met ons op te nemen. Dit kan via ons contactformulier of onderstaande contactgegevens:

Welikeleads.com
P.J. Noël Bakerstraat 30
9728 WC Groningen
T: 050 280 29 67
E: info@welikeleads.com

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Welikeleads.com en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Welikeleads.com, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Heeft u vragen en/of opmerkingen over bovenstaande informatie? Neem dan gerust contact met ons.